Tuesday, August 31, 2010

Merentasi Aplikasi Konsep Kemerdekaan dan Etika Kerja Dalam Pengurusan Organisasi (siri akhir)

Cabaran Mengaplikasi Konsep Kemerdekaan Dalam Pengurusan Organisasi

Tidak dinafikan, pelbagai halangan pasti datang menongkah bagi setiap pelaksanaan sesuatu amalan kebaikan. Perbezaan latar belakang hidup, perbedaan sosiobudaya, dan perbezaan pegangan serta agama ahli dalam sesebuah organisasi merupakan antara cabaran yang perlu dihadapi. Sesungguhnya, walau apa jua cabaran yang bertandang, keberkesanan pelaksanaan konsep ini dalam sesebuah organisasi tertakluk kepada beberapa perkara berikut.

  1. Kesediaan organisasi untuk diterajui oleh barisan pimpinan yang memahami Islam sebagai satu sistem hidup bukan sebagai adat atau kebiasaan. Pemimpin tersebut juga benar-benar mengamalkan tuntutan-tuntutan agama dalam segenap kehidupan.
  2. Kesedaran konsep bekerja dalam organisasi adalah sebagai satu tanggungjawab dunia dan akhirat yang tidak menuntut kepada bayaran atau ganjaran dunia semata-mata.
  3. Penilaian prestasi kerja secara holistik iaitu merangkumi penetapan sasaran kerja dan penilaian prestasi sistem akhlak dan moral pekerja yang menyeimbangkan pembentukan peribadi individu dan kemajuan tamaduan insan.

Kesimpulan

Sesungguhnya pengurusan sumber manusia dalam sebuah organisasi itu hakikatnya menuntut untuk semua pihak kembali kepada fitrah manusia iaitu fitrah bertuhan. Kemerdekaan itu telah lama diberikan tuhan kepada hambanya. Merdeka untuk membuat pilihan. Namun, pada pilihan itu diberikan panduan agar manusia mengerti nilai kebaikan dan keburukan yang akan hadir pada pilihannya itu. Sari pati kalamNya yang berbunyi:

“ Dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan kejahatan)” 90:10

Inilah kemerdekaan jiwa yang telah dianugerah tuhan. Maka, biarlah jiwa merdeka itu sentiasa kaya nilai pekerti yang mulia. Akhlak serta nilai etika kemanusian dan rasa bertuhan yang digemburkan pada jiwa yang merdeka itu pasti melestarikan lagi erti sebuah kemerdekaan. Tidak sekadar membuahkan rasa ketenangan bahkan di situ terjalin bersama organisasi manusia yang pengurusannya yang penuh ketelusan dan kejujuran lantas mengangkasakan tamadun manusiawi yang padanya memiliki segenap penghambaan pada Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta dan menakluki.

Pepatah orang tua-tua menyebut:

Tidak usah kami diberi kata,

Dipakai kata akan luntur,

Tidak usah kami diberi nasi,

Dimakan nasi akan habis,

Berilah kami hati yang suci, wajah yang jernih,

Budi baik di bawa mati...

Merentasi Aplikasi Konsep Kemerdekaan dan Etika Kerja Dalam Pengurusan Organisasi (siri 2)

Memahami Konsep Etika Kerja

Etika kerja pada tafsiran moden barat hanyalah bersendikan nilai-nilai kemanusian semata. Pengertian etika kerja itu juga diletakkan sebagai disiplin atau tatatertib bekerja berdasarkan nilai manusiawi. Persoalan etika kerja yang dimaksudkan juga hanyalah sekitar soal prinsip etika, moral serta permasalahan di sekitar dunia pekerjaan.

Namun, dari kacamata Islam, etika adalah sistem nilai dan akhlak yang berpaksikan sifat taqwa yang tiada sempadan masa dan tempat. Inilah antara titik perbezaan antara etika barat dan etika kerja dalam Islam. Etika barat yang bersifat sekular yang menolak kebergantungan kepada tuhan dalam aspek-aspek pekerjaan dilihat sebagai satu sistem yang hanya berjaya memenjara jiwa manusia untuk menjaga sebahagian nilai-nilai manusiawi dan terhad kepada masa dan ketika tertentu sahaja. Hakikatnya, sistem ini gagal menjadi sistem etika yang sempurna kerana pelaksanaan sistem ini bukanlah atas dorongan dalaman diri manusia sebaliknya hanya semata-mata kerana kepatuhan kepada peraturan kerja yang ditetapkan. Sesungguhnya, konsep ini hanya mementingkan kualiti hasil kerja berbanding keutamaan membina keunggulan peribadi manusia.

Hal ini berbeza dengan etika kerja dalam Islam yang dasarnya dipaksikan kepada pembinaan sahsiah dan jati diri muslim. Motivasi yang bersifat dalaman yang hadir dengan kerelaan menjadikan muslim itu mematuhi etika kerja bukan disebabkan oleh peraturan nilai manusia tetapi disebabkan atas kesedaran hubungannya dengan tuhan dan penilaian tuhan terhadap setiap amalan yang dilakukannya. Paradigma inilah yang membentuk peribadi yang mampu memimpin dan dipimpin secara telus dan saksama.

Introspeksi Generasi dan Organisasi Merdeka

Rata-rata gejala korupsi yang berlaku dalam sesebuah pentadbiran organisasi dilihat sebagai satu kegagalan kepada sistem pembentukan peribadi individu dalam organisasi itu sendiri. Dalam erti kata yang lain, berlakunya korupsi adalah disebabkan berlakunya pencabulan dan pelanggaran etika kerja. Hal ini menyebabkan, pentadbiran ditadbir dengan sewenang-wenangnya mengikut kepentingan tertentu sekaligus mengabaikan tujuan asal kemudi sebuah pentadbiran.

Melalui penelitian umum, pihak barat sendiri mengambil pelbagai pendekatan untuk mengatasi korupsi dalam sesebuah institusi. Sebagai contoh, Doig & Riley (1998) membataskan soal korupsi dan etika dengan mengetengahkan konsep pemulihan dalaman insan. Walaubagaimanapun, pembawakan konsep “enhancing profesionalism, independence and technical skill” masih dilihat sebagai bersifat teknikal dan tidak menekankan soal dalaman manusia secara keseluruhan. Di sini, terbongkar satu lagi kelemahan konsep ini apabila berlaku kongkangan jiwa manusia walaupun pada dasarnya konsep ini adalah salah satu cubaan untuk memerdekakan institusi dan organisasi daripada gejala korupsi.

Walaupun begitu, masih terdapat segolongan yang mengambil pendekatan spiritual sebagai jalan penyelesaian kepada barah korupsi ini. LW Fry (2005) misalnya menzahirkan kepercayaannya bahawa persoalan spiritual adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh organisasi.

Hakikatnya, apabila kembali menghalusi pensyariatan agama Islam terhadap nilai kepimpinan maka telah ditemui jalan keluar yang paling efektif. Mengekstrak sedutan episod perintah Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi:

dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi penunjuk dengan perintah kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” 21:73

Inilah etika yang harus dijadikan panduan bagi seluruh anggota organisasi. Nyata di sini, sedari awal lagi Islam mementingkan persoalan qudwah dan uswah hasanah pemimpin sebagai jaminan keberjayaan sesebuah organisasi. Jiwa-jiwa pemimpin yang merdeka daripada segala nanah-nanah sifat mazmumah pastinya bakal mencorakkan generasi rakyat mewarisi sifat-sifat kemuliaan insan. Hal ini lantas mewujudkan suasana harmoni dalam organisasi meskipun dilanda ombak fitnah dan ujian dalam rencah kehidupan bermasyarakat.

Generasi pimpinan dan rakyat yang merdeka tidak tertakluk pada kebebasan mereka mencorak suasana organisasi untuk menuntut hak-hak tertentu semata-mata. Tetapi, kehidupan berkomuniti ini seharusnya dilihat sebagai satu peluang untuk melakukan pembaikan kepada tamadun manusia tanpa mengorbankan nilai-nilai dan adab sesama manusia. Hasilnya, lahirlah organisasi yang merdeka daripada penyakit-penyakit sosial masyarakat di samping menyuntik potensi-potensi yang mampu menjaga kemaslahatan seluruh anggota masyarakat.

Bersambung..

Merentasi Aplikasi Konsep Kemerdekaan dan Etika Kerja Dalam Pengurusan Organisasi (siri 1)

Merentasi Aplikasi Konsep Kemerdekaan dan Etika Kerja

Dalam Pengurusan Organisasi

Oleh:Hani ‘Izzati Yaakub

“Kemerdekaan ialah engkau rasai dengan perasaan yang jernih, hak yang engkau perlu ketahui, dan waktu itu engkau rasai apa pula kewajipan engkau pada orang lain. Engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap, menurut kemahuan hati untuk membuktikan engkau berhak. Engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa di hatimu, asal engkau menghormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayarkan kewajipan yang diminta oleh masyarakat kepada engkau”

Falsafah Hidup -HAMKA-

Definisi demi definisi dirajahkan pada erti sebuah kemerdekaan. Namun, pada hakikatnya,kemerdekaan bagi individu itu tidak sekadar bebas daripada cengkaman jajahan fizikal, kemerdekaan yang hakiki adalah apabila pemikiran dan tindak tanduk individu itu sendiri bebas daripada segala belenggu pengaruh yang mampu mencacatkan dan merencatkan perkembangan diri dan kehidupannya. Seiring bersama itu juga, merdeka bagi insan telah meletakkan asas nilai-nilai kemanusiaan yang mencorak peribadi individu itu sendiri.

Namun, bagi individu bergelar muslim, tidak cukup pada nilai kemanusiaan bahkan, kemerdekaan itu sendiri lahir daripada konsep kehidupan bertuhan. Ketetapan Allah sebagai tuhan yang mencipta dan mentadbir telah meletakkan panduan kehidupan manusia melalui RasulNya dan kitabNya agar manusia tidak tersasar daripada tujuan asal mereka diciptakan.

Bagaimana Konsep Kemerdekaan membentuk Peribadi Muslim

Kefahaman bahawa merdeka itu bukanlah bererti bebas tanpa batasan telah membentuk satu sistem yang seimbang dalam pembentukan pemikiran dan tabiat manusia. Batasan yang disebutkan bukanlah bermakna seseorang itu disekat daripada bertindak dan berfikiran kreatif dan kritis dalam mengatur percaturan hidupnya, sebaliknya batasan-batasan inilah yang menjaga manusia daripada melakukan kezaliman atau melanggar hak-hak asasi insan sehingga menimbulkan kacau bilau dan pencabulan hak sesama manusia bahkan hak terhadap alam di sekitarnya.

Jelasnya, merdeka dalam diri individu muslim itu lahir daripada sistem yang telah ditetapkan oleh Islam yang membuka seluas-luasnya ruang kepada penganutnya untuk mengamal sistem tersebut. Sistem yang cukup sempurna ini mengambil kira seluruh aspek kehidupan merangkumi pengurusan jasad dan rohani individu, pentadbiran masyarakat, material dan seluruh isi alam. Inilah yang disebutkan sebagai ad-Din (cara hidup) yang merencana setiap rinci asas kehidupan. Keyakinan bahawa Allah sebagai sebaik-baik pentadbir dan sebaik-baik pencipta telah meletakkan satu keyakinan dalam diri muslim iaitu setiap detik kehidupan mereka adalah di atas percaturan Allah dan setiap satu daripada tindakan mereka juga adalah di bawah penilaian Allah yang bakal diberi ganjaran dan pembalasan pada hari akhirat kelak. Inilah yang dinamakan sifat taqwa seorang muslim.

Menyorot pengertian merdeka daripada HAMKA telah memberi satu tafsiran holistik pada makna kemerdekaan apabila beliau sendiri bersetuju dengan konsep kemerdekaan individu adalah dengan panduan bukan pada kebebasan melulu. Beliau menakrifkan kemerdekaan bukan sahaja berolehnya ketenangan dan kebebasan diri bahkan beliau menekankan peri penting erti sebuah kemerdekaan pada mengertinya hak diri dan kewajipan diri pada pihak lain juga. Inilah pendefinisian merdeka yang perlu dihadam oleh generasi merdeka hari ini.

Kesan penghayatan konsep kemerdekaan dalam kehidupan Muslim

Hasil kefahaman dan penghayatan individu muslim terhadap konsep kemerdekaan maka, lahirlah keharmonian hidup apabila individu itu saling mengetahui kewajipan dan hak sesama mereka. Kefahaman terhadap konsep ini juga dapat menolak kefahaman-kefahaman yang menyimpang dan tersasar yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kancah ketandusan moral dan tidak beretika. Hal ini sekaligus, dapat mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dalam sistem pentadbiran tamadun manusia. Tidak dapat tidak, sistem pentadbiran itu sendiri adalah terdiri daripada sebuah organisasi yang terdiri daripada golongan yang memimpin dan dipimpin.

Budaya Hedonisme misalnya, yang membawa konsep mencari keseronokan tanpa batasan adalah antara agenda yang telah merobek nilai-nilai dan etika manusia. Hal ini lantaran, manusia mencipta wewenang atau kuasa melakukan segala kehendak diri tanpa memikirkan kesan terhadap masyarakat umum. Konsep inilah antara racun yang perlu dibasmi daripada kefahaman erti kemerdekaan dalam diri individu. Hal ini jugalah yang menyebabkan permulaan berlakunya barah dalam organisasi pentadbiran masyarakat.

Bersambung..

Sunday, August 22, 2010

Sucinya Wajah Mu


..:Subhanallah:..

Sucinya wajah mu
tiada palit dosa
mahu titik noda
moga Ramadhan ini
menyucikan diri ini
sesuci wajah bayi
sekudus hati si kecil itu

Thursday, August 19, 2010

Asyikkanlah Hati Kami

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

”Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”

Al-Furqan:63

Ya Allah,
Asyikkahlah hati kami dalam memuji Zat MU,
Janganlah jemukan bibir kami meratib nama MU,
Jadikan segenap alam MU sebagai lapangan ibadat kami,
Luruhkan segala lelah yang meracun keyakinan kami,
Tabirkan hati kami dari durja khianat tidak bertepi,
Singkapkan jiwa kami untuk meraih perhatian Mu.

Ya Ilahi,
ini munajat kami
ini sandaran kami

Photograph of Abdalqadir as-Sufi.
~qulub mencari PENCIPTA~

Saturday, August 14, 2010

Senandung Hati Yang Pulang


Senandung hati Yang pulang
Pulang bertamu
Satu persatu wajah kutatap
satu persatu sendu ku ratap
rupanya bayu di desa tidak setenang ku sangka
kicauan unggas
kadangkala ada batuknya

Jangan gundah hai penghuni lembah
memang itu ronanya hidup
Saat titis jernih itu mengalir
ku percaya ada ketabahan dijalin bersama
ada keikhlasan menyubur di sukma
biarlah bermandi darah
takkan goyah harapan kita
harapan menjengah redha Tuhan
impian membina ertinya kekuatan

Moga barakahnya purnama mulia ini
bawa bersama penawar ke desa

senandung hati yang pulang
ku semat pesan pada bayu
munajat jangan pernah kendur

:::..buat kalian yang juga pulang:Thursday, August 12, 2010

Ahlan Ya Ramadhan

.::Ahlan Ya Ramadhan::.


Irhamna Wa'ghfirlana Ya Allah


..Terkenang saat baru mengenal dunia..


=)Hehe..

Mai Jenguk respon bakal-bakal Doktor versi Mesir:


Subhanallah~